Rikstäckande Radioreklam


Ett stort antal närradiostationer över hela Sverige samarbetar nu och erbjuder möjligheten att göra reklam över hela landet till ett mycket bra pris. 

 Troligtvis Sveriges billigaste reklamplats.
 
Vi erbjuder olika Reklampaket - till exempel ett som innehåller fyra (4) reklaminslag per dag i fem (5) dagar via varje deltagande station,  sammanlagt 300 reklaminslag i veckan, och med våra priser har ni möjlighet att sända fler reklaminslag per dag eller under en längre period.  

Vi utformar lösningar som passar era marknadsföringsbehov.

Vid de deltagande stationerna beräknar Radio- och Telestyrelsen att lyssnartillfällena uppgår till 700,000 per vecka.  

Du har 300 chanser i veckan att nå fram med ditt reklaminslag - vilket torde vara att likställa med marknadsföringens guldåder, reklamens Klondike.

Stationerna finns bland annat i storstadsregioner som Göteborg, Malmö/Lund/Köpenhamn, Uppsala och på turistorter som Gotland och Båstad för att nämna några.

Radiostationerna sänder  även via webben så i praktiken når reklaminslagen ut i hela världen. 


För information;

Mail; info@deborahenglund.com
Mobil; 0768-355960