Den digitala efterkälken

Forskning har visat att Sverige inte bara missat den digitala Tsunamin - utan även överskattat sin position som digitalt kompetent. 
Orsakerna är flera - åldrande arbetskraft med en ovilja att lära sig de digitala verktygen - är en viktig anledning att den digitala kompetensen haltar.

Men det finns hjälpmedel och Radioreklam är ett sånt. Redan 2014 skrev jag om hur radioreklamen blir en allt populärare marknadsföringskanal i Finland

Kanske det är så att Svenskarna hamnar på efterkälken därför att hon lever kvar i en gammal föreställning om Den Svenska Stormaktstiden - och därför har svårt att hänga med i utvecklingen när det gäller dagens krav på kunnande och kompetens!?

När man tar upp detta ämne lider man risken att man sätter in gamla lösningar som botemedel och till exempel tror att man kan utbilda bort problemet.
Detta är bara ytterligare ett tecken på att man lever kvar i den gamla Storhetsfantasin. Svenskt företagande har inte tid med såna tankegångar.

För att hänga med i den internationella konkurrensen behöver vi acceptera våra begränsningar och ta till de hjälpmedel som står till buds. Radioreklam är ett sånt hjälpmedel.

Finland har insett detta - denna enkla sanning - att; vill man snabbt ha in nya besökare till websidor och e-butiker så är radioreklam det absolut snabbaste sättet. Då har man garderat kundtillströmningen och kan i lugn och ro ta itu med att klättra mot toppen av sökmotorerna.


Rikstäckande RadioreklamPopulära inlägg