ReklamRadion blomstrar och "Pressen är inte det sexiga mediet för tillfället"

I Finland blomstrar radioreklamen. Rikstäckande Radioreklam ökar alltmer medan Pressen drabbas av allt större neddragningar. Att trenden ser så ut beror på att RadioReklam är en kostnadseffektiv reklamform.

"- Speciellt på den lokala nivån har man märkt att de lokala tidningarna har mist kunder. Och många av de lokala radiostationerna har fått sådan typ av kunder som de inte haft, kanske aldrig någonsin.
- Det är ju synd för pressen, för att man märker att det är en snöbollseffekt. Pressen är inte det sexiga mediet för tillfället, säger Stefan Möller.
För första gången på åtta år är nu den kommersiella radion rent lyssnarmässigt större än public service-radion - YLE.
- Vi når en stor publik. Och när det är dåliga ekonomiska tider har radion visat sig vara ett mycket kostnadseffektivt annonsmedium, säger Stefan Möller."

Mer om detta HÄR på Sveriges Radios Websida


http://www.annonslinjen.se/p/radioreklam.html

Populära inlägg